Crkva Svetog Vaznesenja

Crkva Svetog Vaznesenja

Crkva Sv. Vaznesenja u Petrovcu, podignuta je u vreme od 1866-1869 godine na zalaganje crkvene opštine i meštana sela Petrovca, jer je crkva bila jedan od uslova da se Petrovac proglasi varošicom. Crkva je locirana nedaleko od centra grada, ima veliku portu obraslu starim lipama i ogradu od kovanog gvožđa. Izgrađena je u klasičnom duhu, jednobrodne osnove sa velikom polukružnom apsidom na istočnoj strani, četvrtastim pevnicama i zvonikom na zapadu, koji se završava visokom i širokom piramidom pokrivenom limom. Dimenzije crkve su: 25,20 m dž 11,40 m. Prostorno crkva je podeljena na oltarski deo, naos i pripratu koja je proširena, desno ima malu prostoriju, levo galeriju i zvonik.

Na predlog Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu crkva Sv. Vaznesenja u Petrovcu, proglašena je za nepokretno kulturno-dobro – spomenik kulture.