Crkve i manastiri

Crkve i manastiri

Crkva Svetog Vaznesenja

Crkva Sv. Vaznesenja u Petrovcu, podignuta je u vreme od 1866-1869 godine na zalaganje crkvene opštine i meštana sela Petrovca, jer je crkva bila jedan od uslova da se Petrovac proglasi varošicom. Crkva je locirana nedaleko od centra grada, ima veliku portu obraslu starim lipama i ogradu od kovanog gvožđa

Detaljnije

Manastir Gornjak

Manastir Gornjak leži na manjem, proširenom platou Mlave u Gornjačkoj klisuri. Prislonjen je uz kamene litice Ježevca ispod kojih promiče brza i bistra Mlava.
Na suprotnoj strani reke, takođe na terasi izgrađen je motel.
Manastir je zadužbina kneza Lazara, a podignut je između 1379. i 1381. godine. Zahvaljujući svom pogodnom položaju, pošto je bio van glavnih tranzitnih pravaca tog vremena, „nadživeo je Kosovo“ punih sedam decenija.

Detaljnije

Manastir Vitovnica

Manastir Vitovnica se nalazi 13 km severoistočno od Petrovca, u ataru istoimenog sela. Leži na reci Vitovnici, po kojoj je svakako i ime dobio, ispod samih Homoljskih planina.
Okružuje ga lep i živopisan kraj, bogat šumom i izvorskom vodom. Sazdan je pod samom stenom brda Vranj, a samo petnaestak metara južno od crkve teče Vitovnica, koja upravo tu izlazi iz klisure. Povelje o osnivanju manastira nema ni u prepisu, niti postoji bilo kakav drugi pisani trag o ktitoru i vremenu nastanka Vitovnice.

Detaljnije

Manastir Blagoveštenje

Manastir, odnosno manastirište, Blagoveštenje nalazi se u Gornjačkoj klisuri, na levoj strani puta Petrovac – Žagubica.
Lako se prepoznaje po zazidanoj pećini sa više otvora za prozore i vrata. Sagrađen je krajem 14. veka i bio je jedan od najistaknutijih manastira toga vremena u Braničevu. Gradnja se pripisuje despotu Stefanu Lazareviću. Kroz istoriju se do manastira, sve do druge polovine 19. veka, dolazilo teško.

Detaljnije

Manastir Reškovica

Na putu prema Gornjaku, pre ulaska u Gornjačku klisuru , još izdaleka se vidi nedavno obnovljeni manastir Svetih apostola Petra i Pavla, sada posvećen Svetoj Trojici.
Manastir se nalazi u selu Ždrelu. Samo par kilometara dalje, po valovitom i šumovitom terenu, automobilom ili pešice, dolazi se u malu kotlinu, okruženu brdima.

Detaljnije

Manastir Sveta Trojica

Na brdu Mali Čukar u ataru sela Ždrelo nalazi se manastir Sveta Trojica. Sagrađen je pored izvora lekovite vode. Prema legendi mnogi bolesnici su posle upotrebe ove vode i molitve Bogu progledali.
Ideju da na temeljima nekadašnje crkve Svete Trojice sazida manastir Sima Stevanović iz Ždrela dobija 1955. godine. Početkom 1998.

Detaljnije