Izletište Trest

Izletište Trest

„Trest” koje se odvajkada smatra prirodnim draguljem ovog kraja i cele opštine Petrovac na Mlavi. Izletište je smešteno na zapadnim obroncima Homoljskih planina, izrazitom brdsko planinskom području, koje je veoma specifičnog izgleda. Oblikom liči na veliki levak otvoren prema severozapadu, a po obodu je oivičen krečnjačkim planinama u obliku venca. Površina iznosi 1. 033 hektara. Stanište je krupne divljači a moguć je i ribolov pastrmke.

Do izletišta Trest koje dvadesetak kilometara udaljeno od Petrovca, dolazi se putem koji vodi za selo i manastir Vitovnicu . Trasa nastavlja makadamom vijugajući uz reku Vitovnicu i nakon 9 km stižete do izletišta Trest. Tu se nalazi taborište , igralište, jezero i lovački dom. Čitav kraj je pogodan za kampovanje.

Trest je okružen planinskim vrhovima Vranj, Kobilja glava i Fik pa je idealno mesto za planinarenje. Tu se nalaze Hajdučka i Pogana pećina. U podnožiju Fika je izvor reke Vitovnice.