Lov

Lov

Lovačko udruženje „Trest“ iz Petrovca na Mlavi, osnovano je 1898. godine. Danas broji oko 700 članova.

Osnovne aktivnosti su uzgoj , zaštita i lov divljači. Stalne aktivnosti su, akcije na smanjenju broja štetočina u lovištu, prihrana divljači i unošenje fazana u lovište. 

Program za 2021. godinu predviđa  održavanje nekoliko većih lovnih manifestacija i to: „Lov na bakarnu lisicu “ u Kamenovu, „Lov na ledenu patku Mlave “ u Dubočkoj, “ Lov divljih svinja “ u Manastirici, „Šakalijada “ u Pankovu itd.

Što se lovnog turizma tiče, ovo udruženje omogućava turistički lov srndaća, divljih svinja i fazana. 

Ukoliko ste zainteresovani za lovni turizam, obratite se isključivo Lovačkom udruženju,  na brojeve telefona: 012/328-777, 064 /2808001 i 064/ 2345 774 .