Muzej i galerije

Muzej i galerije

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi poseduje zbirku bogatog kulturno-istorijskog nasleđa iz praistorije, antike, srednjeg veka, kao i raznovrsne etnografske građe materijalne i duhovne kulture.
Muzej se nalazi u zdanju „Stare pošte“, koje se nalazi u užem centru grada. Zgrada pripada jedinstvenom arhitektonskom kompleksu „Načelstva“ i kao nepokretno kulturno dobro, pod zaštitom je Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.
Tokom dosadašnjeg rada Zavičajnog muzeja, formirane su sledeće zbirke: arheološka, etnološka, istorijska, likovna (sa jednim legatom) i numizmatička. Zbirke su manjeg obima, ali se sukcesivno uvećavaju zahvaljujući arheološkim iskopavanjima lokaliteta Belovode, povremenom radu Likovne kolonije, poklonima i, ređe otkupom.
Putem razmene sa drugim muzejima i srodnim ustanovama kulture, kao i poklonima pojedinaca, oformljena je i muzejska biblioteka.

Na godišnjem nivou u proseku se organizuje desetak izložbi. Uspostavljena je saradnja sa drugim muzejima i srodnim ustanovama kulture. Najzastupljenije su izložbe likovnih i primenjenih umetnosti. Takođe, muzej je u dva navrata organizovao mini festival etno-filma i veče arheološkog filma.

Izdavačka delatnost Zavičajnog muzeja nije zaživela u pravom smislu te reči, ali sve izložbe u Galeriji muzeja bile su propraćene kataloškom publikacijom.

Na lokalnom nivou Zavičajni muzej je ostvario saradnju sa svim kulturno-obrazovanim ustanovama i udruženjima, kao i sa likovnim udruženjima i muzejima u okruženju.

Kao jedna od mlađih kulturnih ustanova u gradu, Zavičajni muzej ima za cilj: prikupljanje, čuvanje, istraživanje i promovisanje kulturne baštine, pre svega na nivou opštine Petrovac, razvijanje likovne kulture, pružanje podrške umetničkim stvaraocima, edukovanje sugrađana kroz radionice, izložbe, publikacije i druge javne projekte Zavičajnog muzeja. Ulaz u muzej se ne naplaćuje.

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi
Srpskih vladara 163
Petrovac na Mlavi
Radno vreme: od 08h do 20h
Subotom: od 10h do 14h, nedeljom ne radi.
E-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com
Tel: + 381 12 334 808
http://muzej-petrovacnamlavi.org.rs

Galerija Krug

Galerija „Krug“ koja se nalazi u okviru gradskog bioskopa. Galerija ima stalne izložbe i možete je poseti samostalno i grupno. Za grupne posete je potrebno dogovoriti posetu putem telefona. Ulaz u galeriju je slobodan.
Srpskih vladara 187
Petrovac na Mlavi
Radno vreme je dvokratno: od 08h do 14h i od 17h do 20h
Subotom: od 10h do 14h, nedeljom ne radi.

Tel: +381 63 270 654