O nama

O nama

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI

Delatnost Turističke organizacije opštine Petrovac na Mlavi određena je članom 41. Zakona o turizmu i Statutom Turističke organizacije.  U članu 7. Statuta precizira se da Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi obavlja poslove:

 • Promocije i razvoja turizma opštine Petrovac na Mlavi;
 • Koordiniranja aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekta u turizmu;
 • Donošenja godišnjeg programa rada i plana promotivnih aktivnosti;
 • Obezbeđenja i unapređenja informativno-propagandnog materijala;
 • Prikupljanja i objavljivanja informacija o turističkoj ponudi opštine;
 • Organizovanja i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija koji doprinose razvoju turizma u opštini Petrovac na Mlavi;
 • Organizovanja turističko – informativnih centara;
 • Upravljača turističkog prostora;
 • Podsticanja realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;
 • Izrade, učešća u izradi, kao i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma;
 • Pripreme i prikupljanja podataka, sastavljanje upitnika, analiza i drugih informacija;
 • Druge aktivnosti u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.

Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi ostvaruje punu saradnju sa činiocima u lokalnoj sredini, prvenstveno sa onima čiji je cilj bavljenje turizmom i razvoj turizma u opštini.

U opštini Petrovac na Mlavi značajna aktivnost usmerena je  na razvoj ruralnog (seoskog) turizma, jer je ovoj vrsti turizma svojstvena održivost . Opština raspolaže odličnom osnovom u vidu kvalitetnog smeštaja u seoskim domaćinstvima, tako da bi se u budućnosti mogao očekivati veći broj ležaja. 

Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi  nastavila je razvijenu saradnju sa ostalim turističkim organizacijama Braničevskog okruga. Ova praksa kontinuirano se održava, te se organizuju i zajednički nastupi na Sajmu turizma u Kragujevcu i Beogradu. Zajedničkim snagama se planiraju i novi projekti i zajednički turistički proizvodi LTO Braničevskog okruga .

Promocija turističke ponude vrši se na više sajmova u zemlji i inostranstvu. Najznačajniji Sajmovi turizma u zemlji na kojima prisustvuje Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi su sajmovi u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Osim sajmova TO učestvuje i na prigodnim festivalima širom zemlje.

U toku 2021. godine je usvojen Program razvoja turizma opštine Petrovac na Mlavi, a u 2022. je startovano sa novom kampanjom „Opština sa dva srca“ i konceptom „Zdravlje, avantura, adrenalin i kultura“.

 Na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi postojeći ključni turistički proizvodi vezani su za:

 • Ruralni turizam – Turistički proizvod opštine Petrovac na Mlavi vezan za ruralni turizam najzastupljeniji je u selima koja gravitiraju Rekreaciono – ugostiteljskom centru „Ždrelo“, ali i za sela koja privlače veći broj posetilaca tokom trajanja manifestacija. Najveći broj smeštajnih kapaciteta u seoskim domaćinstvima nalazi se na teritorijama naselja Ždrelo i Malo Laole.
 • Zdravstveni turizam – Opština Petrovac na Mlavi je na turističkom tržištu u određenoj meri postala prepoznatljiva određenom broju posetilaca i po svojim potencijalima u oblasti jednog vida zdravstvenog turizma. Prevashodno se misli na RUC „Ždrelo“, ali i na druge potencijale kojima opština raspolaže, a koji uključuju mogućnosti za psihofizičko okrepljenje organizma ( vazduh, rekreacija, boravak u prirodi… ).
 • Verski turizam – Opština je prepoznatljiva po određenom broju manastira na malom području (Vitovnica, Reškovica, Sveta Trojica, …). Neki od manastira nalaze se i na teritoriji susednih opština, međutim svojom lokacijom gravitiraju opštini Petrovac na Mlavi ( Gornjak ), a mnogi se nalaze i u sklopu komplementarnog proizvoda sa drugim opštinama.
 • Eko turizam – Fizičke karakteristike opštine i prirodni potencijali kojima raspolaže pogoduju razvoju eko turizma, za koji je zadnjih godina na turističkom tržištu zainteresovan sve veći broj ljudi. Opština privlači veliki broj planinara i ljubitelja prirode.
 • Avanturistički turizam– Reljefne karakteristike opštine i blizina velikih gradova (posebno Beograda) uslovile su da opština postane popularna destinacija za planinare i ljubitelje adrenalinskih sportova. U opštini postoji i uređena penjačka staza „VIA FERRATA“, kao i dobri tereni za paraglajding.
 • Manifestacioni turizam – Manifestacije različitog karaktera i tematike svakako predstavljaju dobar turistički sadržaj koji turistima približava kulturu i tradiciju ovog kraja. Isto tako stvaraju kvalitetan sadržaj i zaokružen turistički proizvod, kao i izvor dodatnih prihoda lokalnom stanovništvu (Sabor vodeničara i pomeljara, Žumarijada, Dani mlavsko- homoljskih pčelara, Bačijada, Sajam cveća, sportske i lovne manifestacije… ).

Na području opštine nalazi se veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, kao i prirodnih lokaliteta. Neki od najznačajnijih su:

MANASTIR VITOVNICA – nalazi se na 15 kilometara od Petrovca na Mlavi. Osnovao ga je kralj Milutin u 13.veku. Posvećen je Uspenju Bogorodice. Posebno je poznat po najvećem duhovniku novijeg vremena, Ocu Tadeju koji je neko vreme službovao u ovom manastiru i u njemu sahranjen.

MITROPOLIJA je  manastirski kompleks u Gornjačkoj klisuri,  podignut krajem 14. veka. Danas su sačuvani samo manji delovi nekadašnje sakralne  građevine.

CRKVA BOGORODICE PREČISTE ili MALA CRKVA nalazi se na samo 100 m istočno od Mitropolije, iznad izvora “4 lule“. Danas su sačuvani samo ostaci nekadašnjeg sakralnog objekta.

MANASTIR REŠKOVICA se nalazi u ataru sela Ždrelo. Ostaci manastira se nalazeu podnožju planine Vukan. Nedaleko od ostataka manastira, sazidan je novi manastir, kao i prateći objekti.

MANASTIR SV. TROJICE je manastirski kompleks smešten  na uzvišenju Mali Čukar nedaleko od centra sela Ždrelo. Prema predanju stari manastir je podigao kralj Milutin krajem trinaestog veka ili početkom četrnaestog veka. Na temeljima starog manastira lokalni meštanin je sagradio novi i u njemu se zamonašio.

PANARIJA je izvor sa malom kapelom u ataru sela Zabrđe. U narodu postoji verovanje da je voda lekovita. Postanak izvora se vezuje za legendu o stradanju sestre Jelice.

UTVRĐENI SREDNjEVEKOVNI GRAD ŽDRELO se nalazi u Gornjačkoj klisuri. Danas su sačuvani samo ostaci do kojih se dolazi strmom putanjom.

BELOVODE je arheološko nalazište  neolitskog porekla iz 5400. godine pre nove ere. Najznačajniju pojavu na Belovodama predstavljaju počeci metalurgije bakra. Veliki  broj eksponata sa nalazišta se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu i  Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi.

BISTRICA je selo u opštini Petrovac na Mlavi u kome je sačuvano 9 starih vodenica i jedna valjaljvica iz 19. veka. Nalaze se u prirodnom ambjentu uz reku Bistricu i većina je i dalje u funkciji. Bistrica je i rodno selo prvog srpskog olimpijskog maratonca Dragutina Tomaševića.

TREST je izletište koje se nalazi  na zapadnim obroncima Homoljskih planina, izrazitom brdsko-planinskom području. Ovaj šumski kompleks površine 1033 hektara udaljen je od Petrovca na Mlavi dvadesetak kilometara, a dolazi se  putem koji vodi  za selo i manastir Vitovnicu.

PEŠAČKO – BICIKLISTIČKA STAZA „GORNjAČKA PROMENADA“ obuhvata potez od sela Malo Laole do skretanja za Ždrelo. Na njoj se nalaze table turističko – informativnog sadržaja, kao i interaktivni totem gde posetioci mogu videti turističke sadržaje i ostale potrebne informacije koje se odnose na opštinu Petrovac na Mlavi. Sa staze se pruža prelep pogled na Gornjačku klisuru i Homolje.

PETROVAČKI PARK – Prostire se duž leve obale Mlave, na površini od oko 5 hektara i jedna je od omiljenih lokacija za sve uzraste u gradu. U okviru parka  uređena su igrališta za najmlađe i teniski tereni. Duž parka se protežu staze za šetnju i rekreaciju. Park je osvetljen, te je šetnja moguća i u večernjim časovima.

„MLAVSKE TERME“– U termalnim bazenima u Ždrelu moguće je plivanje tokom cele godine. Kompleks hotela  „Mlavske terme“ pruža i smeštaj, wellness i spa sadržaje, dok poseban doživljaj predstavlja kupanje u bazenima na otvorenom u toku zimskih meseci.