Via ferrata

Via ferrata

     Opremljeni penjački put – Via Ferrata je obezbeđeni planinarski put kroz teško pristupačne stenovite terene, opremljen nogostupima , rukohvatima , čeličnim sajlama, gvozdenim klinovima i lestvicama, koje su pričvršćene uz stenu. Na OPP- via ferrati planinari koriste lične tehničke komplete za osiguranje prilikom kretanja. Za ocenu tehničke težine i zahtevnosti Opremljenog penjačkog puta – Via ferrate , Planinarski savez Srbije je prihvatio međunarodnu skalu od 5 nivoa: A,B,C,D,E.Via ferrata Gornjak ima ocene težine od A do D.

     Via Ferrata Gornjak je napravljena na inicijativu planinarskog društva Gornjak iz Petrovca na Mlavi, koje je istovremeno i staralac ferate. Krajem 2018.godine smo dali predlog za izradu ferate i lokalna samouprava je prepoznala veliki značaj ovakvog objekta za razvoj turizma i odobrila nam projekat, a preko opštinskog sportskog saveza Petrovca obezbedila i sredstva za izradu Via Ferate Gornjak.

      Kompletnu feratu je u toku 6 meseci gradilo četvoro alpinista ( Slobodan Žarković, Obrad Kuzeljević , Helena Lambić i Dejan Antić ) iznoseći u rančevima ili izvlačeći užadima uz stenu sav potreban alat i materijal za izradu.

12.maja 2019.godine Via Ferrata Gornjak je svečano otvorena i puštena u rad.

      Via Ferrata Gornjak je sportska ferata i iz tog razloga je opremljena samo čeličnom sajlom koja je pričvršćena klinovima uz stenu , jer je ideja da se ferata prelazi na sportski način tj. korišćenjem samo stene za penjanje , dok je čelična sajla tu samo kao element osiguranja u slučaju prokliznuća. Planinari se preko ličnih kompleta i penjačkog pojasa osiguravaju kačeći karabinere ličnog ferata kompleta za sajlu i na ovaj način se sprečavaju teške posledice u slučaju pada. Uz ferata komplet i penjački pojas obavezan je i penjački šlem , a sva oprema mora da bude sertifikovana od međunarodne planinarske federacije.

       Ferata je duga 1100 m od početne tačke , pa sve do ishodne tačke stare tvrđave Ždrelo ( ili kako je neki nazivaju Kudelinov grad ) . Prosečno vreme za prolazak ferate je 2-3 časa.

      Visinska razlika je 330 m , a sama ferata je podeljena na 12 delova – sekcija između kojih se nalaze pešački delovi. Oko svih sekcija (osim četvrte jer konfiguracija terena ne dozvoljava) su izgrađene staze za evakuaciju sa ferate koje u slučaju potrebe kao sto je nevreme ili neki zdravstveni problem učesnika, dozvoljavaju i lakši i brzi pristup spasilačkim timovima.

      Via ferata Gornjak je jedina u Srbiji (ne računajući Kosovo i Metohiju) ove veličine i značaja, urađena po svim savremenim međunarodnim standardima za izradu ovakvih sportskih terena na otvorenom.

      Za prelazak ferate je potrebna dobra psihofizička pripremljenost , uz upotrebu sertifikovane opreme koju planinari moraju da znaju pravilno da koriste.

     Iskusni planinari i penjači mogu da sami koriste feratu uz navedena pravila, a ostalima se savetuje da idu sa vodičem za via ferate.

     Planinarsko društvo Gornjak iz Petrovca na Mlavi ima i opremu za iznajmljivanje za planinare koji je ne poseduju, a takođe i licenciranog vodiča za via feratu koji je ovlašćen da vodi grupe planinara.