Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi je učestvovala na Konkursu za
najbolje turističko selo, koji organizuje Ministarstvo trgovine, turizma i
telekomunikacija.
Na osnovu brojnih prirodnih i kulturnih resursa i intenzivnog rada na aktiviranju
i razvoju turističkog proizvoda u oblasti Ždrela, proisteklo je da opštinu
Petrovac na Mlavi predstavlja selo Ždrelo.
Ovim putem Ždrelo je izabrano za jedno od tri najbolja turistička sela u Republici
Srbiji i zajedno sa Tršićem i Belom Vodom predstavlja našu zemlju na Konkursu za
najbolje turističko selo u svetu, koje organizuje Svetska turistička organizacija
Ujedinjenih nacija (UNWTO).