Manastir Sveta Trojica

Manastir Sveta Trojica

Na brdu Mali Čukar u ataru sela Ždrelo nalazi se manastir Sveta Trojica. Sagrađen je pored izvora lekovite vode. Prema legendi mnogi bolesnici su posle upotrebe ove vode i molitve Bogu progledali.

Ideju da na temeljima nekadašnje crkve Svete Trojice sazida manastir Sima Stevanović iz Ždrela dobija 1955. godine. Početkom 1998. on pribavlja saglasnost nadležnih institucija i počinje sa zidanjem, a završava manastir 2001. Crkva je jednobrodna građevina sa jednim kubetom u vizantijskom stilu.

Prema predanju stari manastir je podigao kralj Milutin krajem trinaestog veka ili početkom četrnaestog veka. Prvo je posvećen svetom Nikoli, zatim svetim apostolima Petru i Pavlu a onda Svetoj Trojici. Manastir su oko 1718. godine u znak odmazde porušili Tatari koji su ratovali za Tursku, kada su pretrpeli katastrofalan poraz od austrijske vojske. Manastir se obnavlja a ponovo strada 1790 godine u okršajima austrijske i turske vojske.